Lagändring 1 april 2021: Tillfällig utvidgning av möjligheten att medge företag i ekonomiska svårigheter skattebefrielse

Source: Rättslig vägledning