KRNJ, mål nr 1437 – – 1438-16, samt KRSU, mål nr 2078 – – 2082-16; inkomst från vinstandelsstiftelse och tillämplig artikel i skatteavtal

Kammarrätterna anser att utbetalningar från en vinstandelsstiftelse, Oktogonen, till före detta anstäldda ska ske som ersättning som liknar lön enligt artikel 15 i skatteavtalet med Spanien respektive Portugal
Source: Rättslig vägledning