Kortare karenstid för vissa husbilar som ställs av 1 mars 2021 eller senare.

För husbilar med en fordonsskatt över 4 800 kr per år sänks karenstiden från 15 dagar till 4 dagar under den tid då husbilen omfattas av malus, om avställningen sker den 1 mars 2021 eller senare.
Source: Rättslig vägledning