Innehavskravet för inventarier vid skattereduktion för inventarier som anskaffas 2021

Förtydligande om kravet på ett obrutet innehav av inventariet vid olika ombildningar.
Source: Rättslig vägledning