Innebörden av en upphävd skuldsanering vad gäller verkställighet

Source: Rättslig vägledning