Import från Storbritannien i samband med brexit

Ett unonsinternt förvärv ska inte beskattas om förvärvet även medför skattskyldighet för import.
Source: Rättslig vägledning