Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort frågan om vem som kan lämna en oriktig uppgift

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att företrädaren för en juridisk person inte personligen behöver ha lämnat en oriktig uppgift för att kunna påföras ett betalningsansvar.
Source: Rättslig vägledning