HFD, mål nr 669-18. Ersättning från ett optionsprogram intjänat utanför EU av EU medborgare

Högsta förvaltningsdomstolen har i mål nr 669-18 klargjort att medborgarskap i ett EU land i sig är en tillräcklig anknytning till unionsrätten för att artikel 45 i EUF-fördraget ska vara tillämplig.
Source: Rättslig vägledning