HFD har prövat en fråga om avdragsrätt för ingående skatt avseende kostnader som har samband med försäljning av dotterbolagsaktier vid en omstrukturering. Skatteverket analyserar domen.

Domen innebär att avdragsrätt för ingående skatt i vissa fall kan finnas när det gäller kostnader som har samband med aktieförsäljningar. Skatteverket håller för närvarande på och analyserar domen och kommer att komma med närmare riktlinjer för i vilka fall och under vilka förutsättningar rätt till avdrag kan finnas vid en aktieförsäljning.
Source: Rättslig vägledning