Från och med 1 januari 2019 ersattes radio- och tv-avgiften med en public service-avgift.

Source: Rättslig vägledning