Förtydligande: VMB får endast tillämpas vid försäljning av varor.

Svar på uppkommen fråga: VMB får inte tillämpas vid försäljning av elektroniska tjänster, t.ex. s.k. virtuella varor.
Source: Rättslig vägledning