Förtydligande: Visst kontrollmaterial som inte omfattas av begreppet avstämningsuppgifter

Uppgifter i VIES, uppgifter från Tullverket om import, Skatteverkets fastighetsregister, utländska kontrolluppgifter och en särskild uppgift som lämnas av handelsbolag samt uppgifter om förbjudet lån i en oren revisionsberättelse är inte avstämningsuppgifter.
Source: Rättslig vägledning