Förtydligande: Vinster i slogantävlingar och fisketävlingar är skattepliktiga

Svar på uppkommen fråga: En tävlingsvinst är skattepliktig även om prestationen är minimal.
Source: Rättslig vägledning