Förtydligande: Villkor för att få flytta kapitalet i en pensionsförsäkring

Värdet i en pensionsförsäkring kan inte flyttas till en försäkring som anses vara en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL utan skattekonsekvenser.
Source: Rättslig vägledning