Förtydligande: Vilket belopp ska anges på kontrolluppgiften om en kund vill göra ett förtida uttag från ett fasträntekonto, eller avsluta kontot i förtid

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning