Förtydligande: Vilken betydelse kan det få för bedömningen av befrielsefrågan att reglerna om rapporteringspliktiga arrangemang är nya och kan vara svårtolkade?

Vid bedömningen av om någon befrielse ska medges från en rapporteringsavgift kan det särskilt under en övergångsperiod finnas anledning att ta hänsyn till att de nya reglerna kan vara svårtolkade.
Source: Rättslig vägledning