Förtydligande: Vid rättelse i efterhand av mervärdesskatten ska beskattningsunderlaget alltid vara ersättningen minskad med mervärdesskatten.

Svar på uppkommen fråga: Det gäller såväl i fall där säljaren utgått från att transaktionen inte ska beskattas som i fall där säljaren felaktigt tillämpat omvänd skattskyldighet.
Source: Rättslig vägledning