Förtydligande: Vid ombildning enligt 8 § FOM ska samtliga andelar i aktiebolaget ägas vid tidpunkten för beslut om omställningsstöd.

Svar på uppkommen fråga: För att det automatiska beslutet som fattas via det elektroniska systemet ska vara korrekt, ska samtliga andelar ägas vid tidpunkten för anmälan.
Source: Rättslig vägledning