Förtydligande: Vid inkomst av annat förvärvsarbete görs skattereduktion endast för betald pensionsavgift

Svar på uppkommen fråga om socialavgifter.
Source: Rättslig vägledning