Förtydligande: Vid hävning eller avbeställning kan parterna inte avtala om att beskattningsunderlaget ska kvarstå oförändrat

Source: Rättslig vägledning