Förtydligande: Vid förvärv av en verksamhet bör den nya ägaren anses ha samma möjlighet att tillämpa VMB som den förra ägaren vid omsättning av begagnade varor m.m.

Svar på uppkommen fråga: Den nya ägaren av verksamheten måste kunna visa att varorna uppfyller förvärvskriteriet för att få tillämpa VMB vid sin försäljning av varorna.
Source: Rättslig vägledning