Förtydligande: Vid bedömning om rätt till avdrag enligt 4 § LSKE föreligger måste hänsyn i vissa fall även tas till innehållet i exempelvis tillbehör som samförpackas med varan.

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning