Förtydligande: Vid bedömning av obetydligt belopp ska förvärvsinkomst (tjänst och näringsverksamhet) och inkomst av kapital ses som olika skatteslag.

Svar på uppkommen fråga: Inom skatteslaget inkomstskatt ska förvärvsinkomst och inkomst av kapital bedömas som om de vore skilda skatteslag när Skatteverket ska avgöra om ett undandraget skattebelopp är obetydligt så att skattetillägg inte får tas ut.
Source: Rättslig vägledning