Förtydligande: Vid bedömning av obetydligt belopp ska förvärvsinkomst (tjänst och näring) och inkomst av kapital ses som olika skatteslag

Svar på uppkommen fråga: Trots att inkomstskatt som sådant är ett enda skatteslag, ska förvärvsinkomst och inkomst av kapital bedömas som olika skatteslag när Skatteverket ska avgöra om ett undandraget skattebelopp är obetydligt.
Source: Rättslig vägledning