Förtydligande: Verkställighetsförbud i samband med ett beslut om inledande av skuldsanering

Svar på uppkommen fråga: Om egendom har utmätts före beslutet om inledande av skuldsanering får verkställighetsåtgärderna fullföljas.
Source: Rättslig vägledning