Förtydligande: Verksamhet i form av jordbruk och skogsbruk ska bedömas var för sig när bedömning sker om ett rationaliseringsförvärv har skett eller inte

Ett förhöjt skogsavdrag kan ske när produktiv skogsmark förvärvats i samband med en yttre rationalisering av jordbruk.
Source: Rättslig vägledning