Förtydligande: Vårdmottagning – sjukvård eller uthyrning av personal?

Sidan Skattefrihetens omfattning har uppdaterats med förtydligad information och exempel med anledning av Skatteverkets ställningstagande om uthyrning av vårdpersonal från 2018-10-25.
Source: Rättslig vägledning