Förtydligande: Värdeöverföringar som görs av ett utländskt moderföretag kan vara ett hinder för omställningsstöd

Det som avgör är hur stora civilrättsliga och associationsrättsliga likheter den utländska värdeöverföringen har med de svenska värdeöverföringar som anges i motivuttalandet till 4 § FOM i Fm 2020:8.
Source: Rättslig vägledning