Förtydligande: Valutakursvinst påverkar inte beskattningsunderlaget

Svar på uppkommen fråga:En valutakursvinst som uppstår p.g.a. att kursen är högre vid inväxlingen än den kurs som ska användas vid beräkningen av beskattningsunderlaget faller utanför mervärdesskattens tillämpningsområde.
Source: Rättslig vägledning