Förtydligande: Valfriheten angående vilka andelar som har givits bort gäller även nya andelar

Svar på uppkommen fråga om återföring av tidigare medgivna uppskovsbelopp vid andelsbyten.
Source: Rättslig vägledning