Förtydligande: Vad räknas som rätt tid för en juridisk person att lämna inkomstdeklaration när den lämnas elektroniskt och när en deklaration lämnas efter ett föreläggande – exempel på när förseningsavgift kan tas ut.

Svar på uppkommen fråga: Inkomstdeklarationer och vissa särskilda uppgifter ska i sin helhet lämnas elektroniskt för att den förlängda deklarationstiden på en månad ska vara tillämplig. Förtydligande med exempel. Även exempel om deklarationsplikt efter föreläggande.
Source: Rättslig vägledning