Förtydligande: Vad kan vara särskilt skäl vid återkallelse av F-skatt?

Svar på uppkommen fråga: Utmätning och införsel i lön kan inte jämställas med en frivillig uppgörelse och kan därför inte vara särskilt skäl även om skulden antas bli betald genom åtgärden.
Source: Rättslig vägledning