Förtydligande: Vad avses med företag i förlustregeln?

Svar på uppkommen fråga: Även kommuner och andra rättssubjekt som inte är företag i vedertagen mening omfattas av förlustregeln.
Source: Rättslig vägledning