Förtydligande: Uttag av tjänst

Det räknas inte som ett uttag ur näringsverksamheten om den anställda har fått en tjänst som kompensation för sitt arbete.
Source: Rättslig vägledning