Förtydligande: Utsorterat flisat träavfall kan anses som ett biobränsle som är undantaget från skatteplikt

Svar på uppkommen fråga: Bedömningen av om avfallet utgör ett biobränsle som är undantaget från skatteplikt ska göras när avfallet förs in på anläggningen.
Source: Rättslig vägledning