Förtydligande: Utredningsskyldighet och kommunikation i ärenden om anstånd p.g.a. synnerliga skäl

Sidan ”Inhämta yttrande över tilltänkta nackdelsbeslut” har uppdaterats med ett förtydligande när det gäller ärenden om anstånd med betalning av skatt på grund av synnerliga skäl.
Source: Rättslig vägledning