Förtydligande: Utländska beskattningsbara personer kan bli skattskyldiga för mervärdesskatt vid sina inköp enligt bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning