Förtydligande: Utlägg för ett annat koncernföretags räkning

Source: Rättslig vägledning