Förtydligande: Utköp av personbil av hyrestagaren

Om den tidigare hyrestagaren köper ut en personbil, där restvärdet understiger marknadsvärdet, ska tidigare leasingavgifter krediteras till viss del. Beskattningsunderlaget för försäljningen av personbilen ska innehålla belopp motsvarande krediteringen.
Source: Rättslig vägledning