Förtydligande: Uthyrning av personal till den som utför en estetisk operation omfattas inte av undantaget för sjukvård

Exempelvis omfattas därmed inte narkosläkare som hyrs ut för estetiska operationer.
Source: Rättslig vägledning