Förtydligande: Uthyrning av Attefallshus

Svar på uppkommen fråga: Gränsdragningen mellan privatbostadsfastighet och näringsfastighet.
Source: Rättslig vägledning