Förtydligande: Utförare av rot- och rutarbete som är närstående

Två exempel har lagts till för att förtydliga vilka som räknas som närstående till köparen och som alltså inte får utföra rut- och rotarbeten.
Source: Rättslig vägledning