Förtydligande: Utdelning från Storbritannien kan vid beskattningen 2017 fortfarande omfattas av det gamla skatteavtalet.

Utdelning från Storbritannien, som var disponibel före den 6 april 2016, omfattas fortfarande av det gamla skatteavtalet.
Source: Rättslig vägledning