Förtydligande: Utbetalare som saknar fast driftställe i Sverige ska inte betala särskild löneskatt (SLF) på ersättning för arbete.

Source: Rättslig vägledning