Förtydligande: Uppskov – utgifter för ny-, till- eller ombyggnad på ersättningsbostaden

Svar på uppkommen fråga: Ska arbetet vara utfört på fastigheten eller är det avgörande att man har betalt utgiften eller fått fakturan?
Source: Rättslig vägledning