Förtydligande: Uppgifter om enskilda betalningsmottagare måste finnas med i arbetsgivardeklarationen

Både de generella uppgifterna och uppgifterna om enskilda betalningsmottagare ingår i det fastställda formuläret och ska undertecknas för att utgöra en arbetsgivardeklaration.
Source: Rättslig vägledning