Förtydligande: Uppgifter i en brottsanmälan som hänför sig till förundersökning i brottmål m.m. kan vara sekretessbelagda även med stöd av 18 kap. 1 § OSL

Om uppgifter som Skatteverket lämnar i en brottsanmälan även förekommer i en förundersökning m.m. kan uppgifterna vara sekretessbelagda både med stöd av 27 kap. 1 § och 18 kap. 1 § OSL. Förundersökningssekretess enligt 18 kap. 1 § OSL gäller även i förhållande till den enskilde själv.
Source: Rättslig vägledning