Förtydligande: Uppdrag som utförs innan avtal tecknats med ett egenanställningsföretag är inte tillhandahållet av egenanställningsföretaget

Svar på uppkommen fråga: En bedömning får göras i det enskilda fallet om den egenanställda har utfört uppdraget i egenskap av en beskattningsbar person eller inte.
Source: Rättslig vägledning