Förtydligande: Underlag för skattereduktion för fackföreningsavgift

Svar på uppkommen fråga: I underlaget ingår inte avgifter för tilläggsförsäkringar eller a-kassa till medlemsavgiften.
Source: Rättslig vägledning