Förtydligande: Underhandsackord

Om Skatteverket tänker fatta beslut om underhandsackord för en restförd fordran ska Skatteverket underrätta Kronofogden och i vissa fall underrätta även andra debiterande myndigheter.
Source: Rättslig vägledning